தொடர்புகளுக்கு

எம்முடனான தொடர்புகளுக்கு…

newjaffna@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியினூடாகவும்

https://www.facebook.com/newjaffnaboys என்ற எமது உத்தியோகபூர்வ FB முகவரியினூடாகவும் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.