7 கிலோ தங்கம் கடத்திய பெண் சாவகச்சேரிப் பகுதியில் வைத்துக் கைது