பல்கலைக்கழகத்தில் தைப்பொங்கல் விழாவில் வெள்ளை இனத்தவர் சாரி வேட்டியுடன் ஆட்டம்