தேனீக்களுக்கு தெரியாமல் தேன் எடுப்பது எப்படி என்று தெரியுமா?

தேன் என்றால் பிடிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது. இது அனைவருக்கும் பிடித்த விடயம். சிலர் பலகாரங்களில் ஊற்றி சாப்பிடுவார்கள் சிலருக்கு அப்படியே சாப்பிடத்தான் பிடிக்கும்.

சுத்தமான தேன் கிடைப்பது கொஞ்சம் கடினம் தான் பெரும்பாலான இடங்களிலும் கடைகளிலும் கலப்பட தேன் தான் விற்கப்படுகிறது. ஏனெனில் தேன் கூட்டில் இருந்து தேனை எடுப்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல.

தேன் கூட்டை தொட்டவுடன் தேனீக்கள் கொட்டிவிடும். ஆனால் இந்த காணொளியை பாருங்கள் தேனீக்களுக்கு தெரியாமல் எப்படி தேனை எடுக்கிறார்கள் என்று.