இனி வயசுக்கு வந்தால் என்ன? வராட்டா என்ன? சின்ன பிரபாகரனுக்கு நடந்த அநியாயம்

போராட்ட விடயம் உரிய இடங்களுக்கு சென்று கவனயீர்ப்பை பெற்ற பின் என்ன ம....ரை புடுங்க அங்க போறீங்க சார்?

இனி வயசுக்கு வந்தா என்ன வராட்டி என்ன 

இவ்வாறு யாழ்ப்பாண மீம்ஸ் வெளியாகியுள்ளது....

போராட்ட விடயம் உரிய இடங்களுக்கு சென்று கவனயீர்ப்பை பெற்ற பின் என்ன ம....ரை புடுங்க அங்க போறீங்க சார்? இனி வயசுக்கு வந்தா என்ன வராட்டி என்ன இவ்வாறு யாழ்ப்பாண மீம்ஸ் வெளியாகியுள்ளது....

போராட்ட விடயம் உரிய இடங்களுக்கு சென்று கவனயீர்ப்பை பெற்ற பின் என்ன ம....ரை புடுங்க அங்க போறீங்க சார்?  இனி வயசுக்கு வந்தா என்ன வராட்டி என்ன   இவ்வாறு யாழ்ப்பாண மீம்ஸ் வெளியாகியுள்ளது....

சின்ன பிரபாகரன் தெரியுமா?? =D யாருடா அவன் நாதாரி B|

சின்ன பிரபாகரன் தெரியுமா?? =D யாருடா அவன் நாதாரி B|