இலங்கையை அதிர வைத்த தற்கொலையாளிகள் இவர்கள்தான்!!

இலங்கையை அதிர வைத்த தற்கொலையாளிகள் இவர்கள்தான்!! இதோ வீடியோ!! CNN தொலைக்காட்சி இலங்கையில் நடந்த தற்கொலைத் தாக்குதல் தொடர்பாக அதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் யார் என்பதை வெளியிட்டுள்ளது. இதோ அந்தக் காட்சிகள்