வவுனியா நகர சபை – உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்: இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி வெற்றி

வவுனியா நகர சபை – உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்: இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி வெற்றி