யாழ் அம்புலன்ஸ் சாரதியின் பாலியல் லீலைகளுக்கு ஒத்துழைக்கும் பணிப்பாளர்!!

யாழ் மாவட்டத்தின் பிரதேச வைத்தியசாலை ஒன்றில் இரவுக்கடமையில்  நோயாளர் காவு வண்டியின் 110 சேவையில் ஈடுபட்டிருந்த  பெண் பணியாளரிடம் வைத்தியசாலை நோயாளர் காவு வண்டி சாரதி பெண் பணியாளருடன் பாலியல் சேட்டை புரிந்துடன் அதற்கு இணங்காமையால்  தகாத வார்த்தைப் பிரயோகம் மேற்கொண்டதுடன் இதனை யாரிடமும் கூறினால் எனக்கு நெருக்கமான பணிப்பாளரின் உதவியுன் உன்னை வேலையிலிருந்து நிறுத்தி விடுவேன் எனவும் மிரட்டியுள்ளார்.

எவ்வாறாயினும் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் பணியாளர் இரவு 12.30 க்கு வைத்தியசாலைக்கு வந்தவுடன் கடமையிலிருந்த வைத்தியரிடம் நடந்தவற்றினை குறிப்பிட்டதுடன் அதற்கான சட்ட நடவடிக்க எடுக்குமாறு எழுத்து மூலம் சுகாதார திணைக்கள பணிப்பாளருக்கு அனுப்பி இருந்தும் இதுவரை எவ்வித  நடவடிக்கைகளும் எடுக்காமல் பாராமுகமாகவும் பக்கச்சார்பாகவும் நிர்வாகம் இருந்து வருகின்றது.

 இச்சாரதியினால் முன்பு கடமையாற்றிய நிலயத்திலும் இவ்வாறான சேட்டைகள் இடம்பெற்றும் திணைக்களத் தலைவர் ஒருவரின் தனிப்பட்ட தேவகைளுக்கு பயன் பெறும் சாரதியாக இருந்து வருவதனால் இவரின் மீது எந்தவித நடவடிக்கைகளும் எடுக்காமல் இருப்பது திணைக்களத்தினையும்

சுகாதார அமைச்சினையும் நம்பி இரவுக்கடமைக்கு வரும் பெண் சிறுபணியாளர்களுக்கு செய்யும் துரோகமாகும்