வல்வெட்டித்துறையில் வீட்டு வளவுக்குள் நடப்பது என்ன?

யாழ்ப்பாணத்தில் எந்த அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது என்பதை வல்வெட்டித் துறையில் உள்ள வீட்டு வளவொன்றில் புகுந்துள்ள வெள்ளத்தை வைத்து மதிப்பிடலாம். இதோ அந்தக் காட்சிகள்!!